Questo sito consente l'invio di cookie di terze parti, per inviarti messaggi in linea con i tuoi interessi. Per ulteriori informazioni o per negare il consenso, all'installazione di tutti o di alcuni cookie, si veda l'informativa sui cookie. Proseguendo la navigazione l'utente presterà il consenso all'uso dei cookie.

Przeczytaj informacje - Okej, zgadzam się
HomeWarunki ogólne
Warunki ogólne
Warunki korzystania z portalu i aplikacji DrWhy Mobile

Zastrzeżenie, rejestracja i warunki; Zasady korzystania z portalu; Dostęp i konta;

Przesłanka:
Pamiętaj, że ten dokument został oryginalnie napisany w języku włoskim (WŁOCHY)


A. Warunki ogólne:

Niniejsze warunki użytkowania i uwagi objaśniające należy traktować jako wstępne do korzystania z portalu www.drwhy.it oraz aplikacji DrWhy Mobile, którą można pobrać online. Akceptując niniejsze warunki użytkowania, w momencie rejestracji lub, w razie potrzeby, w czasie nawigacji, wyraźnie oświadczasz, że osobiście przestrzegasz praw i obowiązków zawartych tutaj.
Warunki, ogólne lub szczegółowe, są dostatecznie zdefiniowane w tym dokumencie, co oznacza, że ​​zarówno warunki korzystania z usługi internetowej świadczonej przez portal www.drwhy.it, jak i te związane z aplikacją o nazwie Drwhy Mobile mają być wyraźnie akceptowane. /> Firma będąca właścicielem tej witryny i aplikacji jest od teraz przedstawiana jako Creativa S.r.l. z siedzibą w Via di Tor Vergata, 257 - 00133 Rzym.


B. Warunki:

Właściciel: Creativa s.r.l.
Wykonawca lub Użytkownik: Nawigator lub Zarejestrowany Użytkownik
Portal: strona internetowa www.drwhy.it
Aplikacja: Aplikacja mobilna Dr.Why
Marka lub znak rozpoznawczy: Dr.Why
Creature: Karta lojalnościowa Dr.Why, która pozwala graczowi dołączyć do rankingowego zespołu


C. Specjalne warunki dotyczące użytkowania i nawigacji portalu internetowego DrWhy.it

1. Nawigacja w portalu

Nawigacja i korzystanie z portalu internetowego dostępnego pod adresem URL www.drwhy.it (a także powiązanych rozszerzeń domeny) należy traktować jako wyraźną akceptację wszystkich Warunków użytkowania przewidzianych do korzystania ze wszystkich usług dostępnych w portalu.
Użytkownik oświadcza, że ​​zapoznał się i zaakceptował zarówno Ogólne Warunki Korzystania i Warunki Specjalne i/lub każdą inną notatkę, notę ​​prawną, informację lub zrzeczenie się w dowolnym miejscu na portalu. Użytkownik lub Klient, który zamierza korzystać z niniejszego portalu, zobowiązuje się do korzystania z usługi, danych, informacji itp. wszędzie tam, gdzie są one dostępne, wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie ze wszystkimi warunkami użytkowania oraz pozostanie w pełni odpowiedzialny za wszelkie zachowania niezgodne z prawem użytkowania i/lub naruszenia jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa.

2. Udostępnianie treści

Portal należy uznać za wyłącznego właściciela informacji i zawartych w nim materiałów. Aby uzyskać informacje dotyczące treści chronionych lub praw własności intelektualnej, zapoznaj się z sekcją "Zastrzeżenie praw autorskich"

3. Przedmiot rejestracji

Gra Dr.Why i społeczność internetowa, której jest częścią, opierają się na uczestnictwie grup lub drużyn . Grupy są akceptowane tylko wtedy, gdy składają się z co najmniej dwóch osób.
Z tego powodu portal i jego społeczność zapewniają dwa odrębne poziomy rejestracji:
Na pierwszym poziomie rejestracja jest indywidualna i może być dokonana przez każdego (nawet przez tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w grze na żywo) poprzez odwiedzenie strony i podjęcie decyzji o dołączeniu di społeczności.
Rejestracja wymaga podania prawidłowego adresu e-mail i dostępu do podstawowych usług społecznościowych (publicznych zdjęć i filmów, forów i czatów). Drugi poziom rejestracji przewiduje, że użytkownik ma do dyspozycji kartę "Creatura" (dostępną na żądanie we wszystkich lokalach Dr.Why) oraz utworzenie grupy lub zespołu o unikalnej nazwie i numerze seryjnym. /> Można też dołączyć do istniejącego zespołu.

4. Audyt i obsługa konta

Przed przystąpieniem do rejestracji użytkownik deklaruje wyraźne przeczytanie tej sekcji dostępnej na wszystkich stronach portalu w sekcji poniżej. Po dokonaniu rejestracji użytkownik zweryfikuje konto, używając osobistego adresu e-mail (podanego przy rejestracji)

5. Wymagania dotyczące nagrywania

Portal jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli czternaście (14) lat i którzy, jeśli nie ukończyli 18 lat, uczęszczają do szkoły w momencie rejestracji.